Το Heroes of Might & Magic 7 είναι σκλάβος των συντηρητικών οπαδών του

Είναι σπάνιο για έναν προγραμματιστή παιχνιδιών να είναι τόσο ανοιχτός για το τι πήγε στραβά. Είναι ακόμη πιο σπάνιο για έναν προγραμματιστή παιχνιδιών να είναι τόσο ανοιχτός για μια σύγκρουση μεταξύ αυτών και της κοινότητάς τους. Η Limbic, οι προγραμματιστές που είναι υπεύθυνοι για το Might and Magic, κάνουν και τα δύο. Επειδή έχουν πρόβλημα. Ο πυρήνας του Ήρωα