Το Assassin’s Creed Syndicate σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα ακρωτήριο με το έμβλημα των Assassins σε αυτό για +5 stealth

Αντί να σας δίνουμε πολλά χρήματα για τα οποία πραγματικά δεν έχετε καμία χρήση, τα κιβώτια στο Assassin's Creed Syndicate θα περιέχουν επίσης υλικά χειροτεχνίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ειδικό εξοπλισμό. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε υλικό από την ολοκλήρωση των αποστολών.